Tháo dỡ, Cải tạo Vách Cách âm Phòng Karaoke, Phòng Thu âm